Naar inhoud

Praktisch

sociale dienst

Sociaal Huis
Tiensesteenweg 2
3390 Tielt-Wingetel. 016 63 40 03
fax 016 64 06 11
e-mail e-mail

Openingstijden

Elke werkdag van 8.30u tot 12u. (enkel op afspraak)
Dinsdag ook van 17u tot 19u.

Donderdag gesloten

Meer info

Relevante links

financiële begeleiding

Het OCMW wordt steeds meer geconfronteerd met mensen die te maken hebben met een grote schuldenlast. Aan deze personen kunnen volgende oplossingen geboden worden:

• Bemiddeling:
Wanneer u plots een hoge rekening krijgt of voor onvoorziene hoge kosten staat, kan de maatschappelijk werker bemiddelen bij de schuldeiser. Dit houdt in dat er getracht wordt om een afbetalingsplan of betalingsuitstel te bekomen zodat de financiële last draaglijker wordt.

• Budgetbegeleiding:
Wanneer een schuldenlast nog relatief beperkt is en u toch nog wenst om zoveel mogelijk verantwoordelijkheid zelf te dragen, kan budgetbegeleiding een oplossing zijn. Bij deze vorm van hulpverlening moeten de gemaakte afspraken naar de schuldeisers toe, door u nagekomen worden en staat u zelf in voor de betalingen. De maatschappelijk werker zorgt voor de nodige begeleiding hierbij.

• Budgetbeheer:
Soms volstaat budgetbegeleiding niet en dient voor budgetbeheer te worden gekozen. In dit systeem geeft u op vrijwillige basis financiële volmacht aan de maatschappelijk werker. Uw inkomsten worden dan op een budgetbeheerrekening (geblokkeerd) gestort. Hiervan zal u een leefgeld ontvangen en zullen facturen en schulden op basis van afbetalingsplannen door de maatschappelijk werker betaald worden.
Zodra de financiële situatie verbetert, kunt u, indien gewenst, uw geld opnieuw zelf beheren.

• Collectieve schuldenregeling
Raakt u werkelijk verstrikt in een veelheid van schulden en volstaan bovengenoemde oplossingen niet, dan kan de collectieve schuldenregeling u hulp bieden. In dat stelsel zal een schuldbemiddelaar de schulden globaliseren en een haalbare afbetalingsregeling opstellen.
De door de arbeidsrechtbank aangestelde schuldbemiddelaar (meestal een advocaat) zal niet enkel de inkomsten, maar al uw bezittingen aanwenden om de schulden af te lossen. Tijdens de looptijd van de regeling moet u rondkomen met een vooraf goedgekeurd maandelijks leefgeld.
Na afloop van de collectieve schuldenregeling zal u als het ware met een propere lei van start kunnen gaan.

Contacteer: sociale dienst, na afspraak of tijdens de zitdag
016 63 40 03.

Trefwoorden