Naar inhoud

Praktisch

sociale dienst

Sociaal Huis
Tiensesteenweg 2
3390 Tielt-Wingetel. 016 63 40 03
fax 016 64 06 11
e-mail e-mail

Openingstijden

Elke werkdag van 8.30u tot 12u. (enkel op afspraak)
Dinsdag ook van 17u tot 19u.

Donderdag gesloten

Meer info

tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden

De tegemoetkoming hulp aan bejaarden wordt toegekend aan personen vanaf 65 jaar bij wie een verminderde zelfredzaamheid is vastgesteld.
Om recht te hebben op deze uitkering moet men voldoen aan volgende voorwaarden:
• Belgische nationaliteit
• verblijven op het Belgisch grondgebied
• inkomsten

De tegemoetkoming wordt berekend op jaarbasis maar wordt maandelijks uitbetaald.
De grootte van het bedrag hangt af van enerzijds de medische categorie én anderzijds de gezinscategorie waaronder men valt.

Contacteer: sociale dienst, na afspraak of tijdens de zitdag
016 63 40 03

Trefwoorden