Naar inhoud

Praktisch

sociale dienst

Sociaal Huis
Tiensesteenweg 2
3390 Tielt-Wingetel. 016 63 40 03
fax 016 64 06 11
e-mail e-mail

Openingstijden

Elke werkdag van 8.30u tot 12u. (enkel op afspraak)
Dinsdag ook van 17u tot 19u.

Donderdag gesloten

Meer info

inkomensvervangende tegemoetkoming en / of integratietegemoetkoming

De inkomensvervangende tegemoetkoming wordt toegekend aan de persoon wiens verdienvermogen omwille van zijn psychische of fysische toestand met tenminste 2/3 verminderd werd.
De integratietegemoetkoming wordt toegekend aan de persoon bij wie een vermindering of een gebrek aan zelfredzaamheid wordt vastgesteld.
Het verloop van de procedures is gelijklopend aan deze van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden.
De inkomensvervangende tegemoetkoming en integratietegemoetkoming is bestemd voor personen die aan bovenstaande voorwaarden voldoen en jonger zijn dan 65 jaar. Vanaf 65 jaar en ouder is er dan de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden.

De aanvraagformulieren kunt u bekomen via de sociale dienst van het OCMW. Belangrijk hierbij is uw rijksregisternummer.

Contacteer: sociale dienst, na afspraak of tijdens de zitdag
016 63 40 03.

Trefwoorden