Naar inhoud

Praktisch

sociale dienst

Sociaal Huis
Tiensesteenweg 2
3390 Tielt-Wingetel. 016 63 40 03
fax 016 64 06 11
e-mail e-mail

Openingstijden

Elke werkdag van 8.30u tot 12u. (enkel op afspraak)
Dinsdag ook van 17u tot 19u.

Donderdag gesloten

Meer info

sociaal telefoontarief

Belgacom verleent aan sommige mindervaliden de volgende voordelen:
 • vermindering op de aansluitingskosten
 • vermindering op het abonnementsgeld
 • vermindering op de gesprekken
Voorwaarden
 • slechts beschikken over 1 telefoonaansluiting
 • minstens 66% gehandicapt zijn
 • het inkomen van het gezin mag niet hoger zijn dan het bedrag dat voor het RIZIV geldt als norm voor de toekenning van het voorkeurstarief (vroegere WIGW-statuut)
 • voor personen van 18 tot 65 jaar:
      • alleen wonen
      • samenwonen, ofwel met hoogstens 2 personen, ofwel met bloed- of aanverwanten in de eerste of tweede graad
 • voor personen van 65 jaar of ouder:
      • alleen wonen
      • samenwonen met één of meerdere personen van 60 jaar en ouder
      • samenwonen met schoolplichtige kinderen of kleinkinderen

Hoe aanvragen?
De aanvraag kan gebeuren via de sociale dienst van het OCMW of u gaat ervoor langs bij de dichtstbijzijnde Teleboetiek.
Het gemeentebestuur moet de juistheid van de ingevulde gegevens inzake leeftijd, woonplaats en samenwonen bevestigen.

Het invaliditeitsattest moet afgeleverd zijn door een erkende dienst zoals bv. :

 • Directie-generaal Personen met een handicap te Brussel (adres zie hoger)
 • het ziekenfonds
 • enz.

Belgacom moet op de hoogte worden gebracht wanneer er zich een wijziging voordoet waardoor niet meer aan de voorwaarden is voldaan.
Om de 3 jaar stuurt Belgacom aan de mindervaliden, die hun aanvraag voor het sociaal telefoontarief dienen te hernieuwen, een formulier toe.
Dit formulier moet binnen de 21 dagen worden terugbezorgd.

Contacteer: sociale dienst, na afspraak of tijdens de zitdag
016 63 40 03

Trefwoorden