Naar inhoud

Praktisch

sociale dienst

Sociaal Huis
Tiensesteenweg 2
3390 Tielt-Wingetel. 016 63 40 03
fax 016 64 06 11
e-mail e-mail

Openingstijden

Elke werkdag van 8.30u tot 12u. (enkel op afspraak)
Dinsdag ook van 17u tot 19u.

Donderdag gesloten

Meer info

Relevante links

vrijstelling van belastingen op autovoertuigen

Personen die ofwel :
  • volledig blind zijn
  • het gebruik van de bovenste ledematen volledig hebben verloren
  • lijden aan een blijvende invaliditeit die rechtstreeks toe te schrijven is aan de onderste ledematen en ten minste 50 % bedraagt
  • oorlogsinvalide zijn

Hoe de vrijstelling van btw aanvragen?
Alvorens zich te richten tot het btw-kantoor van het ambtsgebied van zijn woonplaats dient de aanvrager zich te voorzien van het vereiste invaliditeitsattest.
Voorzien van het attest en van de technische gegevens van het voertuig dat hij wil kopen, alsmede van de identiteit van de verkoper, richt de gehandicapte zich tot het btw-kantoor.
De geldigheid van het attest wordt gecontroleerd.
Bij positief resultaat ontvangt de gehandicapte persoon een document dat de vermindering van btw toestaat tot 6 %.
De btw van 6% die werd betaald bij aankoop of invoer van een personenwagen door een gehandicapte, kan nadien nog teruggevorderd worden binnen de 5 jaar na de aankoop.Voor onderhoud en herstelling van wagen van gehandicapten is de btw eveneens verlaagd tot 6%. Hiervoor heeft men een document nodig dat kan worden afgeleverd door het btw-kantoor.
De inwoners van Tielt-Winge dienen zich te wenden tot het ontvangkantoor in de Koning Albertstraat 16, 3290 Diest. (tel: 0257 840 40).

Hoe de vrijstelling van de belasting op de inverkeerstelling en de verkeersbelasting aanvragen?
Gehandicapte personen die aan de voorwaarden voldoen (zie hierboven) genieten van de vrijstelling van de belasting op de inverkeerstelling en van de verkeersbelasting.
De aanvraag en het attest van handicap dienen bij de Regionale Directeur van de Directe Belastingen te worden ingediend.

Voor de inwoners van Tielt-Winge is dit :
AOIF
Sector Directe Belastingen
Directie Leuven
Taxatie
Philipssite 3A/bus 1
5de verdieping
3001 Leuven

kunnen voor een auto, bestemd voor hun persoonlijk vervoer, van belastingsvrijstelling genieten, zijnde:
• de btw bij aankoop
• de belasting op de inverkeerstelling
• de jaarlijkse verkeersbelasting

Contacteer: sociale dienst na afspraak of tijdens de zitdag
016 63 40 03

Trefwoorden