Naar inhoud

Praktisch

sociale dienst

Sociaal Huis
Tiensesteenweg 2
3390 Tielt-Wingetel. 016 63 40 03
fax 016 64 06 11
e-mail e-mail

Openingstijden

Elke werkdag van 8.30u tot 12u. (enkel op afspraak)
Dinsdag ook van 17u tot 19u.

Donderdag gesloten

Meer info

Relevante links

vermindering op personenbelasting

De belastingplichtige wiens gezin één of meer personen met een handicap telt, kan genieten van een vrijstelling van belasting op een aanvullend deel van zijn belastbaar inkomen.

Voorwaarden
De vrijstelling wordt verleend aan de persoon waarvan is vastgesteld dat hij een lichamelijke of geestelijke handicap heeft of een permanente werkonbekwaamheid heeft van minstens 66%.De handicap waarmee rekening wordt gehouden is deze die vastgesteld werd voor de leeftijd van 65 jaar.

Hoe de vrijstelling aanvragen?
De belastingplichtige die een persoon met een handicap ten laste heeft en/of zelf een handicap heeft, moet op de daarvoor bestemde plaats op zijn belastingsaangifte vermelden over welke personen het gaat. De belastingplichtige die een handicap vermeldt, moet het bewijs ervan leveren; een officieel attest is daarvoor vereist.

Contacteer: sociale dienst na afspraak of tijdens de zitdag
016 63 40 03

Trefwoorden