Naar inhoud

Praktisch

sociale dienst

Sociaal Huis
Tiensesteenweg 2
3390 Tielt-Wingetel. 016 63 40 03
fax 016 64 06 11
e-mail e-mail

Openingstijden

Elke werkdag van 8.30u tot 12u. (enkel op afspraak)
Dinsdag ook van 17u tot 19u.

Donderdag gesloten

Meer info

Relevante links

vrijstelling van de heffing op het afvalwater

Een aantal mensen kunnen om sociale redenen vrijgesteld worden van deze heffing.
Het gaat om de heffingsplichtigen die op 1 januari van het heffingsjaar genoten van hetzij:

  • een inkomensgarantie-uitkering voor ouderen (gewaarborgd inkomen voor bejaarden)
  • een inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap
  • de tegemoetkoming hulp aan bejaarden
  • de integratietegemoetkoming voor personen met een handicap
  • het leefloon

Een tegemoetkoming van de mutualiteit voor personen met een handicap geeft geen recht op vrijstelling.
De vrijstelling wordt enkel toegestaan als het heffingsbiljet en dus ook de factuur van de watermaatschappij op naam staat van diegene die één van de genoemde tegemoetkomingen ontvangt.
Deze voorwaarde geldt niet voor woningen met een gezamelijke waterteller en voor gezinnen met een gezinslid dat verlengd minderjarig werd verklaard.
Hoe wordt de vrijstelling toegekend?

Er zijn 2 mogelijkheden:

  • automatische vrijstelling

In de meeste gevallen kan de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM) de vrijstelling om sociale redenen automatisch toekennen via een gegevenskoppeling met de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. De heffingsplichtige ontvangt dan geen heffingsbiljet en hoeft ook geen attesten op te sturen of een vrijstellingsaanvraag in te dienen.

  • niet-automatische vrijstelling

In de gevallen waar geen gegevenskoppeling met de Kruispuntbank Sociale Zekerheid mogelijk is, kan de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM) de heffingsplichtigen niet automatisch vrijstellen. Voor deze heffingsplichtigen wordt de vrijstelling enkel op schriftelijke aanvraag toegekend.
De vrijstellingsaanvraag moet binnen de 3 maanden vanaf de verzendingsdatum van het heffingsbiljet worden ingediend bij de VMM.

Bij de aanvraag moet een kopie van het heffingsbiljet worden gevoegd en hetzij:

  • een kopie van het attest van de Rijksdienst Voor Pensioenen (RVP) waaruit blijkt dat de betrokkene als bejaarde een inkomensgarantie voor ouderen ontvangt
  • een attest van het Ministerie van Sociale Zaken waaruit blijkt dat de betrokkene als persoon met een handicap de inkomensvervangende tegemoetkoming en/of de tegemoetkoming hulp aan bejaarden en/of de integratietegemoetkoming voor personen met een handicap krijgt
  • een attest van het OCMW waaruit blijkt dat de betrokkene geniet van het leefloon

Contacteer: sociale dienst na afspraak of tijdens de zitdag
016 63 40 03

Trefwoorden