Naar inhoud

Praktisch

sociale dienst

Sociaal Huis
Tiensesteenweg 2
3390 Tielt-Wingetel. 016 63 40 03
fax 016 64 06 11
e-mail e-mail

Openingstijden

Elke werkdag van 8.30u tot 12u. (enkel op afspraak)
Dinsdag ook van 17u tot 19u.

Donderdag gesloten

Meer info

financiële bijdrage in de telefoonkosten / provincie Vlaams-Brabant

Een financiële tegemoetkoming in de plaatsings- en abonnementskosten van een telefoontoestel kan toegekend worden aan:
  • zwaar gehandicapten
  • geïsoleerde bejaarden
  • gezinnen bestaande uit zwaar gehandicapten en/of bejaarden
De jaarlijkse financiële tussenkomst in de abonnementskosten bedraagt 40 euro. De tussenkomst in de plaatsingskosten bedraagt 50 euro.

Voorwaarden

De bejaarde:
  • moet aanspraak maken op het sociaal telefoontarief
  • de leeftijd van 75 jaar bereikt hebben
  • geïsoleerd zijn

De gehandicapte:
  • moet aanspraak maken op het sociaal telefoontarief
  • geïsoleerd zijn

Hoe aanvragen?
Wie de provinciale bijdrage wenst te ontvangen moet een verzoek indienen bij het provinciebestuur van Vlaams-Brabant door middel van het daartoe bestemde formulier. De sociale dienst van het OCMW kan u hierbij helpen.

Contacteer: sociale dienst, na afspraak of tijdens de zitdag
016 63 40 03.

Trefwoorden