Naar inhoud

Praktisch

burgerzaken

Gemeentehuis
Kruisstraat 2
3390 Tielt-Wingetel. 016 63 95 22
fax 016 63 95 48
e-mail e-mail

Openingstijden

Elke werkdag van 9 tot 12 uur.
Dinsdag ook van 14 tot 19 uur.
Woensdag ook van 14 tot 17 uur.

Collectieve sluitingsdagen

Meer info

internationale adoptie

Buitenlandse adopties moeten erkend en geregistreerd worden door de centrale autoriteit, dienst internationale adoptie, federale overheidsdienst justitie, Waterloolaan 115, 1000 Brussel, tel. 02 524 65 11.

Na erkenning en registratie door de centrale autoriteit leveren zij hiervan een bewijsstuk af. Nadien kan (kunnen) de adoptant(en), aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van zijn (hun) gewone verblijfplaats, vragen om het beschikkend gedeelte van de buitenlandse beslissing en de geboorteakte van de geadopteerde over te schrijven in het bijzonder register van de geboorteakten.

Trefwoorden