Naar inhoud

Praktisch

algemeen
sociale dienst

Sociaal Huis
Tiensesteenweg 2
3390 Tielt-Wingetel. 016 63 40 03
fax 016 64 06 11
e-mail e-mail

Openingstijden

Elke werkdag van 8.30u tot 12u. (enkel op afspraak)
Dinsdag ook van 17u tot 19u.

Donderdag gesloten

 

Meer info

financiële ondersteuning en begeleiding

Je bent jong en je leent wat...

Eén op de vier jongeren leent wel eens geld. Je duwde net je laatste sigaretje uit, je gratis sms’jes raken op, je scooter heeft een smeerbeurt nodig, …. Maar ook de stapel rekeningen en het gat in je broek wordt steeds groter en helaas gaf je vrijdagavond na de match net iets meer uit dan je dacht. Sta ook jij in het krijt bij de bank of vrienden, zonder dat je weet of je het ooit zal kunnen terugbetalen? Kleuren de cijfers op je bankrekening steeds roder sinds je alleen woont of je je job verloor? En weet je niet meer waar je naartoe moet met die steeds dreigendere aanmaningen? Kom dan eens langs. Onze maatschappelijk werker staat voor je klaar en leert je de eindjes opnieuw aan elkaar te knopen.
In sommige gevallen kan het OCMW bepaalde financiële situaties helpen overbruggen of ondersteunen.

Bemiddeling

  • het onderhandelen met schuldeisers (uitstel van betaling, spreiden van schulden,…) wanneer je onverwacht een erg hoge rekening in de bus krijgt. Onze maatschappelijk werker gaat samen met jou op zoek naar een manier om je schulden op een haalbare manier af te betalen.

Leefloon

  • het leefloon is een recht, ook voor jongeren in welbepaalde situaties. Het waarborgt een minimuminkomen aan jongeren die over weinig of geen inkomen beschikken. Een grondig vooronderzoek zal uitsluitsel geven of je in aanmerking kan komen voor deze steunmaatregel.

Budgetbeheer

  • het betalen van je facturen en rekeningen na storting van je inkomen op een rekening die zal beheerd worden door een maatschappelijk werker. Jij ontvangt wekelijks of maandelijks een afgesproken bedrag aan leefgeld.

Budgetbegeleiding

  • begeleiding om financiële moeilijkheden vooraf te voorkomen.
  • tips hoe je uitgaven overzichtelijk kunt noteren zodat je weet waar je je geld aan besteedt.
  • het maken van een overzicht en planning van je maandelijkse inkomsten en uitgaven.

Collectieve schuldenregeling

  • als je schulden te groot zijn en de oplossingen hierboven niet volstaan om je problemen op te lossen, kan je bij ons terecht voor een collectieve schuldenregeling. De arbeidsrechtbank kiest dan een schuldbemiddelaar uit die al je schulden bij elkaar optelt en een manier zoekt om ze stap voor stap af te betalen. Hij/zij maakt hiervoor zowel gebruik van je inkomsten als je andere bezittingen. In tussentijd ontvang je een afgesproken bedrag aan leefgeld, zodat je op het einde van de regeling met een propere lei van start kan.

Contacteer: sociale dienst, na afspraak of tijdens de zitdag
016 63 40 03.