Naar inhoud

Praktisch

sociale dienst

Sociaal Huis
Tiensesteenweg 2
3390 Tielt-Wingetel. 016 63 40 03
fax 016 64 06 11
e-mail e-mail

Openingstijden

Elke werkdag van 8.30u tot 12u. (enkel op afspraak)
Dinsdag ook van 17u tot 19u.

Donderdag gesloten

Meer info

voorschotten

Wanneer iemand recht heeft op een sociale zekerheidsuitkering of een andere vorm van inkomen, doch door allerlei omstandigheden deze uitkering nog niet ontvangen heeft, kan het OCMW een voorschot op deze uitkering toekennen, in zoverre deze persoon deze uitkering nodig heeft om een menswaardig leven te kunnen leiden. Uw maatschappelijk werker gaat in een sociaal onderzoek na of u recht hebt op dat voorschot. Zodra de betrokkene de uitkering ontvangt, vordert het OCMW met uw akkoord het voorschot terug rechtstreeks van de uitbetalende instantie .

Voorschotten op onderhoudsgeld voor kinderen
Sedert 1 oktober 2005 is de opdracht voor het verlenen van voorschotten op onderhoudsgeld kinderen (alimentatie) toegewezen aan de Dienst Alimantatievorderingen (DAVO) van de federale overheidsdienst Financiƫn. U kan hen bereiken op het nummer 050 34 50 07. Bovendien dan de maatschappelijk werker van uw deelgemeente u hier eveneens mee helpen.

Contacteer: sociale dienst
016 63 40 03