Naar inhoud

Praktisch

burgerzaken

Gemeentehuis
Kruisstraat 2
3390 Tielt-Wingetel. 016 63 95 22
fax 016 63 95 48
e-mail e-mail

Openingstijden

Elke werkdag van 9 tot 12 uur.
Dinsdag ook van 14 tot 19 uur.
Woensdag ook van 14 tot 17 uur.

Collectieve sluitingsdagen

pensioenaanvraag

Je dient een aanvraag in aan de loketten van de Cel Bevolking en Burgerlijke stand in Tielt-Winge tijdens de gewone openingsuren. De aanvraag kan ten vroegste gebeuren 13 maanden vóór de aanvangsdatum of dus vanaf de eerste dag van de maand waarin men verjaart (bijvoorbeeld 59 jaar of 64 jaar). Zowel mannen als vrouwen moeten 35 loopbaanjaren hebben om op 60 jaar met pensioen te kunnen gaan. Voldoet men daar niet aan, dan is de pensioengerechtigde leeftijd 65 jaar.

Het pensioen voor werknemers uit de privésector vanaf 65 jaar wordt automatisch geregeld door de Rijksdienst voor Pensioenen. Hiervoor moet je op het gemeentehuis geen aanvraag indienen.


Wat meebrengen:

1. identiteitskaart;
2. beknopt overzicht van de loopbaan (aantal jaren als zelfstandige, werknemer of in openbare dienst). Een attest van de werkgever of andere bewijzen zijn niet nodig;
3. gegevens van tewerkstelling in het buitenland en eventueel de pensioenkas en het aansluitingsnummer. Meld ook of je al dan niet militaire dienst hebt gedaan en of je een politiek mandaat hebt uitgeoefend en hiervoor een pensioen geniet. Indien mogelijk, verzamel ook deze gegevens voor jouw echtgenoot (ook ingeval van feitelijke scheiding of wanneer je wettelijk gescheiden bent). Weduwen of weduwnaars brengen de gegevens mee van hun overleden partner.

Trefwoorden